Påminnelse Simidrottsforum Väst

Hej,

Så här i semestertider så vill vi påminna er om att anmäla er till Simidrottsforum väst som går av stapeln 26-27 augusti i Varberg. Inbjudan hittar ni här och anmälan görs på följande länk.

Simidrottsforum väst kommer att vara ett beslutsfattande forum. Endast de föreningar som är på plats kommer att ha rösträtt i frågorna. Några av de punkter som kommer att behandlas är:

  • Fastställande av distriktskalendern.
  • Simiadenkonceptet samt grenordningar för tävlingarna.
  • Förslag till SSF angående distriktets befogenheter att själva bestämma över utvecklingshelgerna.
  • Styrdokument för var och hur besluts fattas i VSSF.
  • Förslag till SSF angående registrering av tider i OCTO för exempelvis mixed grenar.
  • Beslut om att ev bilda en grupp som arbetar fram ett koncept för regellättnader vid vissa barn- och ungdomstävlingar.

Det kommer även att finnas möjlighet att lyfta beslutspunkter från lördagens gruppdiskussioner till söndagens beslutsfattande.

Väl möt och trevlig sommar!

/VSSF