Rapport från simförbundets årsmöte

Den 21-22 april genomfördes Svenska Simförbundets årsmöte i Linköping. Du kan läsa ett utförligt reportage här: 
http://www.svensksimidrott.se/Nyheter/simforbundet/nyheterfranssf/simforbundsmotetilinkoping

VSSF var på plats med god representation av Per, Karin och Johan, Anki (som nu avgick ur SSFs styrelse efter 13 år) samt utvecklingskonsulent Maria. Ett fåtal av våra föreningar var också representerade och röstade om val, propositioner och motioner.

Det blev några beslut som påverkar er föreningar, bla en höjd årsavgift från 10kr till 15kr/medlem så läs igenom handlingarna för att vara uppdaterad.