Sanktionering av Temporärrace

Runt årsskiftet förbättrades smittoläget och vissa tävlingar tilläts. Sen dess har smittoläget åter förvärrats och förbud för de flesta tävlingar har återinförts. Temporärrace har då åter igen blivit aktuellt och styrelsen har nu åter bekräftat höstens beslut. Styrelsen har också, för att få en enhetlig bedömning i landet, beslutat att Svenska Simförbundet tillfälligt övertar sanktioneringar enligt regel 221 för temporärrace och tävlingar, som arrangeras innan den 31 maj 2021. Sanktion för Temporärrace söks alltså direkt hos Svenska Simförbundet centralt

I nuvarande situation ser Svenska Simförbundet ett stort behov avseende sanktionerade lopp för föreningarnas simmare i träningsmiljön med tider som förs in i Tempus.
Svenska Simförbundet har gjort bedömningen att dessa lopp inte ska ses som en tävling, eftersom syftet är att mäta individuell utveckling vilket gör att loppen ska ses som träningsverksamhet under tävlingsliknande omständigheter.

Vi vill påpeka att genom att ansöka om sanktion för temporärrace åtar sig arrangören att genomföra det enligt konceptet. Det är också arrangören som har det enda och fulla ansvaret att följa de regler och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat. 

Kraven hos arrangerade förening under ett Temporärrace är att det sker under träning och i den miljö och endast med de personer som i vanliga fall är närvarande, förutom det minimala antalet funktionärer som behövs, samt att FHM:s rekommendationer och varje regions och kommuns eventuella restriktioner efterlevs.

Utöver FHM:s rekommendationer ska varje förening även garantera att samtliga funktionärer och deltagare ej transporterar sig till verksamheten med allmänna kommunikationsmedel samt att funktionärer använder munskydd.

För temporärrace gäller följande:

- Sanktion söks i Tempus och racets namn ska innehålla ordet temporärrace. Genom att ansöka om sanktion åtager sig arrangören att genomföra racet enligt Simförbundets koncept.

- Eftersom detta inte är någon tävling utses ingen segrare och resultatlistan ska inte innehålla placeringssiffror. (I WG2, markera alla simmarna som ”Utom tävlan”, vilket måste göras innan seedning)

- Samtliga funktionärer ska inneha giltigt funktionärskort, tävlingsledare ska vara distriktsfunktionär.

- Samma person kan inneha funktionerna som tävlingsledare, starter och bandomare. Vändningskontrollanter ska finnas på vändningssidorna. Förslag till bemanning: o En tävlingsledare/starter/bandomare

  • Två tidtagare
  • Två vändningskontrollanter

- Tidtagning kan vara manuell, halvautomatisk eller automatisk.

- Max två simmare per lopp. Fler lopp kan följa på varandra.

- Resultatfil från temporärrace laddas upp i Tempus som vanligt.

 

Läs mer här

För frågor vänligen kontakta Kenneth Magnusson på tfn 010-476 53 09

 

MVH VSSF