Sum-Sim Riksfinal 2020 - Logi

Hej,

Simidrottssverige har tagit beslut på att genomföra Sum-Sim Riksfinal i Valhallabadet den 12-13 december, som en sluten tävling utan publik.

Arbetet med att Covid-19 anpassa den slutna tävlingen pågår och i ett led i detta har vi fått klart login till mästerskapet.

VSSF har i det arbetet gjort klart med ett löpande årligt logiavtal med Göteborgs Vandrarhem, ni kan ta del av Göteborgs Vandrarhems och Scandics logierbjudande inkl. bokningskoder inför mästerskapet på vår Sum-Sim Riksfinal hemsida.

Trevlig helg önskar VSSF