Team West och Team West Utveckling

Efter sommarens mästerskap kommer två trupper tas ut för deltagande i VSSF aktiviteter under vintern 2018/2019: 

Team West – senior/junior, ca 14-16 personer.
Team West Utveckling – junior/ungdom,  ca 20-25 personer. 

Uttagningar och aktiviteter presenteras på tränarmötet i samband med simidrottsforum i Skövde 24-25/8.

Fortsatt trevlig sommar!