Utbildningar för 2022

Nu har vi äntligen vågat fastställa alla datum för utbildningar under 2022. Vi har väntat med tanke på pandemin men tror och hoppas att vi nu skall kunna genomföra de utbildningar har inplanerat.

 SIMIDROTTSLEDARE

SIL 1 – kursen är redan startad och den fysiska delen har blivit flyttad till 23–24 april i Göteborg.
SIL 2 – Fysisk träff kommer att bli den 14–15 maj och i Skövde, Scandic Billingen och Skövde Arena - sista anmälningsdag 11 mars.
SIL 3 - Fysisk träff kommer att bli den 20–21 augusti i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 20 juni.
SIL 4 – Fysisk träff kommer att bli den 5–6 november i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 5 september.
SIL 5 – Fysisk träff kommer att bli den 7–8 januari 2023 i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 5 november.


SIMLÄRARUTBILDNING – ersätter SI 2–8

Kursen är uppdelad i 2 delar och man kan välja att gå bara den första delen och sedan vänta med del 2. Dock är att föredra att gå kurserna inom 1 år.
Vill man gå bägge kurser efter varandra så går man in och anmäler sig på två länkar för att säkra en plats.
Godkänd blir man efter att ha gått bägge delar.

Del 1 – Fysisk träff 9–10 april i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 27 februari.
Del 2 - Fysisk träff 14–15 maj i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 15 mars.


SI 7–13

Kursen är uppdelad i 3 delar. Två fysiska träffar under två och en digital genomgång under två dagar.
Samtliga delar skall genomgås för att bli godkänd.

Del 1 – Fysisk träff 29–30 oktober i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 22 augusti.
Del 2 – Digital träff – i slutet av november – bestäms i samråd med deltagarna.
Del 3 - Fysisk träff 7–8 januari i Skövde, Scandic Billingen och Skövde Arena.


Samtliga kurser börjar med ett digitalt Webintro – se utbildningsplan för datum.

All information och anmälningslänkar hittar ni på vår hemsida – www.vssf.nu – utbildningar VSSF.nu | Utbildning

Hälsningar 
VSSF Utbildningskommitté