Viktig information som rör Masterstävlingar, Ukrainska simmare och Tempus Anmälan för tävlingar med yngre simmare och mixgrenar

 

Masters

Efter Svenska Simförbundets årsmöte den 24 april 2022 välkomnades den nya regeln som berör mastersimning deltagande i blandade sim- och masterssimtävlingar. Detta innebär att när ni ska rapportera in resultat i Tempus efter en tävling som mastersimmare har deltagit i så behöver ni inkomma med två separata resultatfiler. Väldigt viktigt så vi kan skilja på resultaten och läsa in de på rätt sätt för resultatstatistiken.

Ukrainska simmare

Vi får många frågor om ukrainska simmare. För hanteringen med tävlingslicens måste ni mejla results@svensksimidrott.se för att simmaren skall få en tävlingslicens. Ni behöver inkomma med namn och födelsedata på simmaren.  Svenska Simförbundet styrelse beslutade även att ukrainska simmare får tävla på våra mästerskap under 2022 om de har uppehållstillstånd men ännu inte är folkbokförda i Sverige. De kan dock inte slå några svenska rekord.

Viktigt för er som förening är att ni lägger in simmaren i ert medlemsregister. Medlemskapet brukar ju vara förknippat med en avgift till föreningen, men där gör ni som förening självklart som ni vill om ni väljer att ta ut en medlemsavgift eller ej. Däremot så kan det vara bra att skriva ett intyg eller liknande om ni väljer att inte ta ut medlemsavgift, för att bevisa medlemskapet. För att säkerställa medlemmens rättigheter och skyldigheter (att exempelvis kunna ta del av försäkringar och liknande) behöver medlemskapet vara en aktiv handling.

Nationella resultat

Vi har även fått en del frågor som berör nationella och internationella resultat när det gäller anmälningar till tävlingar för yngre simmare. De nya reglerna med mixgrenar för simmare upp till 12 år gör att de resultaten blir nationella. Arrangörer av tävlingar där man accepterar nationella resultat som anmälningstider måste välja det som inställning (Resultattyp) när tävlingen läggs upp i Tempus Anmälan.

Komplettera uppgifter

Vi har nu under ca två års tid försökt få föreningarna att komplettera sina personnummer med de fyra sista siffrorna i Tempus. Vi vill tacka alla de föreningar som gjort sin del. Men det saknas fortfarande kompletta uppgifter för 30 % av simidrottarna med status aktiv. Hjälp till nu att få in den sista knappa tredjedelen. Anledningen till att vi vill ha in kompletta uppgifter är att vi har problem med att en simidrottare förekommer i registret mer än en gång.

 

Med vänliga hälsningar

Svensk Simidrott