VSSF beslut gällande sanktioner i Idrottonlines utbildningsmodul och Tempus statistik

Hej,

VSSF har per den 20 mars 2020 tagit följande sanktioneringsbeslut (uppdaterad 27/3), under rådande Corona omständigheter, dessa beslut gäller för närvarande till och med 2020-04-13:

  1. VSSF ger ej sanktionsbeslut, gällande tävlings- och distriktsfunktionärsutbildningar i Idrottonlines utbildningsmodul.
  2. VSSF ger ej sanktionsbeslut, gällande någon tävling (KM, utmanare m.m. till inbjudningar) i Tempus Statistik. Se även senaste SSF information 27/3.

  3. VSSF ger sanktion i Tempus Statistik enligt följande SSF rekommendation 26/3  - ”När det gäller kval till mästerskapen så har en del föreningar startat mikrotävlingar, t.ex. träningsgruppsvis. För att begränsa behovet av funktionärer så tävlar man på två eller tre banor. De tiderna kan användas till kval om sanktion sökes (görs i Tempus) och de allmänna villkoren för en godkänd tävling upprätthålls.”

  4. VSSF rekommenderar redan sanktionerade utbildningar samt tävlingar under mars-maj månad, tar höjd för att ställa in eller byta datum.
  5. VSSF rekommenderar er att läsa följande SSFs information gällande råd om träning och möten:
    * Gällande föreningars träningsverksamhet
    * Riktlinjer för deltagande i distrikt och föreningars arrangemang och verksamhet  


MVH VSSF styrelse