VSSF förbundstävlingar HT 2020

Hej,

Svenska Simförbundet arbetar febrilt med hur genomförandet av SM/JSM samt Sum-Sim Riksfinal samt Sum-Sim Regionsfinal skall kunna ske enligt direktiv som regering/FHM har angivit idrottsrörelsen. Beslut om det förväntas komma inom 0-2 veckor.

I det beslutet kommer det att ingå hur Sum-Sim Regionfinal kommer att utformas och efter vad vi har förstått har varje region olika förutsättningar till att ev. genomföra tävlingarna i sina tävlingsarenor. VSSF vill därför ta höjd på att ev. genomföra Sum-Sim Regionfinal på 2 eller 3 tävlingsarenor utanför Göteborg. Det är ev. också bättre att sprida ut tävlingen på 2-3 arenor med tanke på social distansering och tillgång till slutna tävlingsarenor.

VSSF vill därför ställa frågan:

 • Kan ni som förening tänka er att genomföra Sum-Sim Regionfinal i ert närområde helgen 7-8/11?

 I nästa led har vi som distrikt uppdrag att undersöka VSSF:s förbundstävlingar, vi har skickat ut till våra medarrangörer ett arbetsunderlag om hur de ställer sig till att genomföra UGP (Kungsbacka & Stenungsund), DM/JDM (Skövde) och Höstsimiaden (Kungsbacka & Stenungsund), under rådande omständigheter. VSSF får in underlaget under nästa vecka, därefter fattar styrelsen beslut på om vi kan genomföra tävlingarna i befintliga tävlingsorter. Dock även här eftersöker vi någon mer tävlingsort för att sprida ut deltagarantalet, speciellt på UGP och Höstsimiaden.

Följdfrågorna blir följande:

 • Kan ni som förening tänka er att genomföra UGP i ert närområde helgen 10-11/10?
 • Kan ni som förening tänka er att genomföra Höstsimiaden i ert närområde helgen 28-29/11?

Till er hjälp i ställningstagandet ovan, har vi skrivit lite punkter nedan:

I ett led att se om ni kan genomföra tävlingarna i er simidrottsanläggning, vill vi att ni tänker på följande frågor:

 • Är det möjligt att vår simidrottsanläggning kan hålla stängt för allmänheten under ovanstående tävlingar?
 • Om badet kan hålla stängt – Hur många omklädningsrum och skåp finns det att tillgå till med tanke till social distansering?
 • Om badet kan hålla stängt – Vad är förutsättningarna för att stänga tillgången till badet för de andra näringsidkarna i anläggningen, om så behövs?
 • Om badet kan hålla stängt – Vilken ungefärlig arrangörskostnad får vi räkna med då, dvs. den vanliga eller högre?

För samtliga arrangemang gäller följande:

 • Bifogad riskanalys skall användas av er som medarrangör.
 • Vid en ev. begränsning av deltagare/starter samt höjda anläggningshyror kan en ekonomisk parameter i budgetbedömningen av tävlingen vara en ökad startavgift.
 • Deltagarna delas upp så att damer och herrar tävlar varannan dag.
 • Tränare/ledare begränsningar per antal deltagare, enligt inbjudan.
 • Grenprogrammet kan ev. begränsas.
 • Inga lagkapper kommer att genomföras.
 • Endast nästkommande heat får vistas på startbryggan.
 • Fasta starttider för respektive samt pauser införs efter simhallens förutsättningar av den lokala medarrangören.
 • Inga prisutdelningar och inmarscher får genomföras.
 • Ingen publik på tävlingarna.
 • Avspärrat för allmänheten, så att bara simmare/tränare/funktionärer finns inom tävlingsområdet.
 • Kan säker matservering ordnas så är det okej. Annars ska inbjudan tydligt tala om att deltagarna ska ha egen mat med sig.

Svar på ovanstående frågor vill VSSF ha tillhanda senast 9 september.

Med vänlig hälsning
VSSF Styrelse