VSSF tankar går till familjen Ekstedt och Göteborg Sim

" Göteborg Sim måste tyvärr informera att klubbens förre ordförande Gunnar Ekstedt gått bort efter en tids sjukdom. 

Det är med stor sorg vi tar emot informationen att vår vän och förre ordförande till slut fick ge sig för den sjukdom han kämpat mot under en tid. Gunnar var aktiv i klubbens styrelse till slutet. Att så här kort inpå summera vad vår simmarkamrat betytt för Göteborg Sim sedan bildandet 1991 låter sig inte göras. Gunnars livslånga och engagerade insats för simningen i Göteborg startade med egen simmarkarriär som följdes av en lång och framgångsrik tränarkarriär. Med dessa erfarenheter delade sedan Gunnar med sig av sitt stora kunnande och stora hjärta för simning i ett engagerat ledarskap för Göteborg Sim som ansvarig för simkommitté och därefter som ordförande. Ett ovärderligt bidrag till Göteborg Sim. Ett arv som kommer att vårdas och utvecklas i Gunnars anda och till hans minne.

Våra tankar går till Gunnars familj i denna svåra stund.

Göteborg 2019-06-16
Styrelse och simmarkamrater i Göteborg Sim "