VSSF utbildningar och inbjudan till SIL 3

Hej,

VSSF har reviderat utbildningskalender fram t.o.m. maj p.g.a. Covid-19 viruset.

Vi kommer att genomföra följande Simidrottsledarutbildningar, enligt dessa premisser i dagsläget:

SIL 2 - Uddevalla - 15 st. deltagare har påbörjat utbildningen i feb/mars.
30-31/5 - Fysisk träff - Genomförs, om den håller sig inom restriktionerna och inga andra tillkommer.

SIL 3 - Sandared - Begränsat deltagarantal till mellan 8-16 st.
26/4 - Sista anmälningsdag, läs inbjudan här.
11/5 - Webbintroduktion, genomförs då den ej berörs av restriktioner.
30-31/5 - Fysisk träff - Genomförs, om den håller sig inom restriktionerna och inga andra tillkommer.

VSSF kan ta ett nytt beslut gällande de fysiska träffar för SIL 2 samt SIL 3 under v. 21, om nya Covid-19 restriktioner tillkommer.

SIL 4 är framflyttad och går samtidigt med SIL 5.

MVH VSSF utbildningskommitté