VSSF utvecklingskonferens och årsmöte 2016

Hej,

Här kommer en liten rapport från konferensen samt årsmötet den 19 mars.

Utvecklingskonferensen

Andrea Davidsson från Svensk Simidrott informerade om Distrikts- och föreningsutvecklingen. Deltagarna deltog i arbetsgrupper där "input" inhämtades för den vidare arbetsgång inom Svensk Simidrott.

Årsmötet
Utmärkelser för 2015

Årets stjärnskott (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Tova Olsson, Mölndals ASS & Melker Olsson, SK Elfsborg

Årets Prestation (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Amanda Rutqvist, Göteborg Sim & Erik Persson, Kungsbacka SS

Årets ledare (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Emma Laurin, Mölndals ASS & Fredrik Pettersson, SK Laxen

Årets Förening (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Föreningen Uddevalla Sim

KåPe minnesfond (delas ut på DM/JDM/UGP 3)
Pristagare presenteras på DM/JDM/UGP 3)

VSSF Utmärkelser (delades ut på mötet)
Lena Palmér - Förtjänstplakett i Silver
Ann-Christin Jarl - Förtjänstplakett i Guld
Ingmar Lundström - Förtjänstplakett i Guld

SSF Utmärkelser (delades ut på mötet)
Helen Johansson - SSF Diplom
Karin Rahm - Förtjänstmedalj i Silver
Niclas Sjöberg - Förtjänstmedalj i Silver
Christer Sunrydh - Förtjänstmedalj i Silver
Mats Sjöqvist - Förtjänstmedalj i Silver
Börje Bengtsson - Förtjänstmedalj i Guld

Val av antal ledamöter i styrelsen
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 1 ordförande samt 6 ledamöter.

Val av ordförande
Karin Rahm, Västra Frölunda - Nyval

Val av ledamot för en tid av två år
Mats Sjöqvist, Trollhättan - Omval
Ann-Christin Jarl, Göteborg - Nyval
Lars Sandberg, Kungsbacka - Nyval

Ledamöter med ett år kvar
Johan Widerberg, Halmstad
Lena Palmér, Kungsbacka
Per Gustafson, Uddevalla

Val av revisorer samt suppleant för en tid av ett år
Christer Sunrydh - VSSF revisor
Per Olsson - Västsvenska Idrottsförbundets kontrollrevisor
Monica Grote - VSSF revisor suppleant

Val av valberedning för en tid av ett år
Ingmar Lundström, Frillesås - ordförande
Ann Mårdbrink, Göteborg
Jonas Söderberg, Borås
Tore Holmefalk, Glommen

VSSF avtackade avgående styrelseledamöterna Niclas Sjöberg, Peter Svanberg, Annelie Palmqvist och Helen Johansson för sin tid i styrelsen.