Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Tävlingsinformation

Tävlingsinformationen kommer att uppdateras löpande.

Översikt nationell kalender

Den nationella tävlingskalendern följer skolans läsår, så som landslag och flertalet föreningar planerar sin verksamhet. Den ses över årligen för att optimeras utifrån ett svenskt simningsperspektiv samt så att den harmoniseras på bästa möjliga sätt med de internationella mästerskapen. Målet är att presentera den nationella kalendern minst 12 månader i förväg.

Val av perioder för tävlingar har i största möjliga mån planerats utefter träningsperiodisering som då tar hänsyn till extra gynnsamma träningsperioder för optimal utveckling samt perioder för återhämtning.

På sommarens nationella mästerskap är ambitionen att samla simning, inklusive parasimning, och simning i öppet vatten på samma mästerskap dvs. på SM/Para-SM/U21-SM (50m) och Ungdoms-SM (50m). Då med syftet att möta Svensk Simidrotts inkluderings- och mångfaldsplan samt att förenkla för föreningarna med att kvalificerade simmare till det specifika nationella mästerskapet tävlar under samma period och på samma ort.

Strävan är att paraklasser finns med på Ungdoms-SM (50m) programmet fr.o.m. 2027 eller senast 2028, då Hela Parasverige simmar förhoppningsvis har lett till att fler paraungdomar tävlar.

I augusti arrangeras årligen Open Water Challenge som inkluderar SM/U21-SM i öppet vatten på 10 000m, Masters-SM och en rekryteringstävling för alla åldrar genomförs. Ambitionen att inkludera paraklasser från 2027 eller senast 2028.

SM/Para-SM/U21-SM (50m) och Ungdoms-SM (50m) kan byta tävlingsperiod, beroende på om SM/Para-SM/U21-SM (50m) är en del av SM-veckan eller inte.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden med SVT som sändande bolag och värdstaden. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad, huvudort eller region.
Svensk Simidrott har för avsikt att delta i SM-veckan i största möjliga mån.

Nationella utbildningshelger

Dessa helger nyttjas till utbildningsinsatser på nationell nivå som har målsättning att tillsammans kunna möta ett utbildningsbehov för samtliga ledare/tränare inom alla verksamheter (simning, inklusive parasimning, och simning i öppet vatten). Dessa helger ges tävlingssanktion och resultat från tävlingar kommer att läsas in i databasen Tempus. Undantaget är den helg som svenska tränarkonferensen hålls (vecka 37) i september, jämna år, då sanktioneras inga tävlingar.

Distrikten rekommenderas att ta fram egna utbildningshelger som kan nyttjas till utbildningsinsatser eller konferenser, för distriktets räkning.