Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Styrande dokument

Här har vi samlat riktlinjer och policys om digital hantering, jämställdhetsprinciper med mera.

Vem har rätten att motionera? Jo, förening som har genomfört medlemsskyldigheterna gentemot Svenska Simförbundet och därmed finns upptagen i gällande röstlängd

Här hittar du information och beslut

Publicerad: 2022-05-24

Senast uppdaterad: 2022-10-31

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -