Gå till innehåll
Simning

Utvecklingsarbete

Svensk Simidrott bedriver, tillsammans med RF och SOK, ett kontinuerligt utvecklingsarbete för aktiva, tränare och ledare.

Kravanalys junior -> senior

Här Pdf, 1.1 MB. hittar du del 1 för kravprofilen i simning, junior -> senior.
Ansvarig: Johan Wallberg

Teknikutveckling

Filmning och analyser av simmares teknik genomförs alltifrån en gång per säsong till att det görs i vardagen. Utbildning bl.a. genom föreläsningar på webben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvariga: Johan Wallberg, Rein Haljand, Johan Setterberg

Raceanalyser

Analyser av tävlingslopp genomförs på utvalda tävlingar. Utbildning bl.a. genom föreläsningar på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansvariga: Johan Wallberg, Johan Setterberg, Stefan Lönngren, Gustav Frödeberg samt studenter från GIH.

Tester i vattnet

Simfysprofilen genomförs vid två tillfällen per år på våra samtliga NIU RIG.(länk till simfysprofilen). Testansvarig genomför tester på NEC och RIG regelbundet.

Ansvarig: Johan Wallberg

Landträning/rörelsescreening

Rörelsescreening och uppföljning. Utbildning bl.a. på webben (länk till föreläsning)

Ansvariga; Anna Lundeberg, Niklas Heckscher

Idrottspsykologi/rådgivning

Mentorskap för tränare, hjälp för simmare (länk till föreläsning)

Ansvariga: Malin Sjöström, Göran Kenttä, Andreas Claesson

Idrottsnutrition

Individuell hjälp, kostregistrering, calippertest, glukosmätning

Ansvariga; Stig Mattsson, Emma Lindbom

Besök på NEC och RIG planeras som meritgrundande aktivitet för licens.

Vi arbetar med att sätta samman ett besökskoncept på NEC respektive RIG som ska kunna svara för en meritgrundande aktivitet för simtränarlicens. Tanken är att ett sådant planerat besök på NEC ska kunna valideras som en meritgrundande aktivitet för en simtränarlicens junior/senior och att ett liknande på RIG ska kunna valideras på samma sätt för en simtränarlicens ungdom.

Utvecklingsgruppen

Ett antal personer som jobbar med fakta, statisktik och kontaker med andra sporter för utveckling. Aktuella ämnen; relative age effect, late bloomers, 12- års pucklen, utveckling i olika simsätt

Medicinska rådet

Landslagets fysios och läkare ingår i det medicinska teamet. Teamet jobbar med befintliga landslag i nuet och siktar även in sig på utveckling för framtida arbete.

Från senior till junior

Svensk Simidrotts juniorutvecklare genomför uppsökande arbete i klubb. Genom samtal med simmare, coach och styrelse lägger upp en långsiktig plan för utveckling. Viktigt att tidigt prata om eftergymnasiet. Regelbundna besök/läger på NEC alt RIG beroende på ålder.

Karriärsplanering

Gymnasieinfo genomförs en gång per år för våra simmare på NIU/RIG. Där får elitsimmare/f.d. elitsimmare berätta om sina val bland RIU, EVL, andra universitet i Sverige samt i USA samt hur jobb och simning kan fungera. Är du intresserad av detta kontakta utbildning@svensksimidrott.se

Du kan även hitta med samlad information om eftergymnasiala alternativ här.
Information om studier och simning i USA finns på här Pdf, 11.8 MB..

Svensk Simidrott har under 2022 startat ett Karriärssprogram för simidrottare som vill fortsätta sin simidrottssatsning efter gymnasiet. Om du är intresserad av att ansluta dig till detta kontakta din respektive förbundskapten.

Som stöd för en karriärsplanering och utvecklingsplan finns det framtagna mallar att utgå ifrån, de hittar du här.

Publicerad: 2022-07-14

Senast uppdaterad: 2023-12-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -