Gå till innehåll
Vattenpolo

Utvecklingsarbete

Följande utvecklingsarbete är på gång inom Svensk Vattenpolo:

Projekt Beachpolo

Genom Projekt Beachpolo vill Simförbundet få fler att testa på vattenpolo. Träningspass kommer hållas på bad runt om i Sverige för att nå ut till nya målgrupper och ta tillvara på ytor som redan finns. Projektet Beachpolo går ut på att introducera vattenpolo till nya målgrupper genom att synas på allmänna bad där många barn och ungdomar håller till som inte har någon kännedom kring sporten. Projektet har fått medel från Svenska Spels och Riksidrottsförbundets gemensamma Framåtfond. Bidraget från Framåtfonden gör att vi kan genomföra projekt som vi annars inte skulle ha möjlighet att genomföra. Från 2020 till 2025 vill vi utöka antalet licenserade vattenpolospelare med cirka 25 procent och med Beachpolo når vi ut till nya målgrupper på ett relativt enkelt sätt. Du kan läsa mer om projeket här.
  

Översyn av samtliga simidrotters utvecklingstrappor för att gå i linje med Strategi 2025.

Med anledning av framtagandet av Svensk Simidrotts Strategi 2025 så togs även en ny utvecklingsmodell fram som stöd i arbetet från triangel till rektangel. Syftet är att ta fram ett material till föreningarna med utgångspunkt i Svensk Simidrotts utvecklingsmodell. Utvecklingsmodellen ska ge svar på vad Svensk Simidrott tycker är viktiga punkter kopplat till verksamheten. Den ska också ge svar på hur Svensk Simidrott ser på tränings- och tävlingsverksamheten. Hur verksamheten kan och bör utformas som ett stöd i hur verksamheten kan göras tillgänglig och attraktiv för fler att ta del av och stanna kvar i. Arbetet har precis kommit igång med en enkät ute till föreningarna samt digitala workshops i grupper med de olika simidrotterna. Detta i syfte att få ett underlag för att börja ta fram ett innehåll till modellen. Har du frågor kring arbetet med utvecklingsmodellen kontakta Maria Olofsson.
  

Revidering av vattenpolons utbildningsstruktur och framtagning av nya tränarutbildningar.

Vattenpolons utbildningsstruktur för tränare är under revidering och ett arbete pågår för att ta fram samtliga tränarutbildningar inom vattenpolon. En enkät kommer att skickas ut till föreningarna för att få in information om vad som bör vara med i tränarutbildningar för att stärka och utveckla Svensk Vattenpolo. OBS! Det är bra och viktigt att fortsätta gå de utbildningar som idag erbjuds och arrangeras eftersom dessa utbildningar kommer att ligga till grund och vara förkunskapskrav för kommande utbildningar. Du hittar tränarutbildningarna här. Har du frågor kring arbetet med tränarutbildningarna kontakta Maria Olofsson.
  

Framtagning av ny domarutbildning.

En ny utbildning för vattenpolodomare håller på att tas fram. Utbildningen kommer att vara en fortbildning och den grundläggande utbildningen Domarutbildning i vattenpolo kommer att vara ett förkunskapskrav. Utbildningen beräknas arrangeras första gången i början av 2021.

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-10-19

Kontakt

Stefan Keisu

Verksamhetsutvecklare vattenpolo

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -