Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Aktuella projekt

Här presenteras de pågående projekt som Svensk Simidrott sökt och fått finansiering kring, samt de projekt som vi genomfört tidigare. Läs mer om de olika projekten nedan och kontakta respektive projektledare om du vill veta mer!

PÅGÅENDE PROJEKT

Vi vill bedriva en modern verksamhet som är lika aktuell idag som i framtiden. Genom detta projekt vill vi bidra till att skapa förutsättningar så att det är enkelt och roligt att engagera sig i föreningsverksamhet.

Svensk Simidrott har en gemensam värdegrund som utgår från Riksidrottsförbundets värdegrund. Värdegrunden representerar de grundläggande värderingarna som en organisation ska efterleva. Den ska vara vägledande för alla beslut som tas och grunden för vår verksamhet inom Svensk Simidrott.

 

TIDIGARE PROJEKT

Projektet "Simidrott når alla" tog vid där det tidigare projektet "Simidrott för alla" slutade, där närmare 200 nya simidrottsledare med annan etnisk bakgrund utbildades. Dessa ledare har sedan erbjudits en möjlighet att vidareutbilda sig samt att fler nya simidrottsledare har utbildats. Utöver detta har en handbok för uppstart av integratiosnfrämjande simundervisning tagits fram.

Svensk Simidrott har under 2021 och 2022 deltagit i ett arbete tillsammans med RF-SISU för att ta fram en ny kunskapswebb, Trygg och inkluderande idrott. Kunskapswebben är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer och specifika verktyg för att jobba med att skapa en trygg och inkluderande idrott.


Simidrott - Mer för fler är ett material som skapades för att bidra till ökad rörelseförståelse och för att skapa möjligheter till att fler aktiva får chansen att prova på flera simidrotter.

Inom projektet Framtidens simidrottsanläggningar har Svensk Simidrott bedrivit rådgivande arbete rörande drift, ombyggnation och nybyggnation och tagit fram ett material riktat till föreningarna för att bedriva ett gynnsamt påverkansarbete gentemot kommunerna.