Gå till innehåll
Svensk Simidrott

För aktiva

En utbildning framtagen med syftet att kunna utbilda aktiva simidrottare på hemmaplan.

Målet med simidrottarutbildningen är att:

Simidrottaren ska kunna bli mer självständig i sin roll som idrottare och mer delaktig kring sin tränings- och tävlingsplanering.
Detta leder till att vi kan behålla fler aktiva inom simidrotten längre.

Utbildningen riktar sig främst till aktiva simidrottare i åldrarna ca 15-19 år. Den består av en idrottsgenerell och en simidrottspecifik del, i nuläget finns denna del endast i simning.

Både den idrottsgenerella och den simidrottsspecifika utbildningen omfattar ca 10 utbildningstimmar (á 45min) vardera. Glöm inte att få dessa utbildningstimmar registrerade på Idrottonline.

Ni hittar utbildningsmaterialet via nedan länkar:

Idrottsgenerell

Simidrottsspecifik - Simning

Ni kan anpassa utbildningens genomförande utefter era förutsättningar. Tanken är att utbildningen ska kunna vara en naturlig del och ett komplement till er träningsverksamhet. Ni kan exempelvis arrangera den i en konferenslokal eller vid bassängkanten med surfplatta. Personen/erna som leder utbildningen kan t ex vara en tränare, förälder eller äldre simidrottare

Till utbildningen används boken "Specialidrott, tränings-och tävlingslära", samt "Simlinjen", båda böckerna beställs via SISU Förlag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Möjlighet finns även om att söka projektstöd för denna utbildning.

Simidrottarutbildning Barn

För att uppmuntra era simidrottande barn till att bli mer delaktiga och självständiga i sin roll som idrottare rekommenderar vi att ni i föreningen har en plan för detta. Förslagsvis genom att ni sitter ner tillsammans med hela gruppen några gånger varje termin och pratar några minuter om olika aktuella faktorer som kan påverka barnen i sitt idrottande.

Det finns även ett framtaget diskussionunderlag för simidrottare i åldrarna ca 9-12 år Pdf, 681.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Ytterligare inspirationsmaterial kan ni hämta från SISUs "Wilda & Walter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samlad information och underlag framtaget av RF/SISU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-07-07

Senast uppdaterad: 2022-11-14

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -