Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Kursledare

Kursledarutbildning

Varje utbildning som genomförs ska oavsett utbildningsform (kurs, lärgrupp etc.) ha en ansvarig kursledare. Kursledaren planerar utbildningen och ansvarar för att utbildningen håller erforderlig kvalitet och uppfyller de mål som finns. Kursledaren kan själv vara utbildare för hela eller delar av utbildningen. I de fall kursledaren väljer att engagera andra utbildare är han/hon ansvarig för att dessa personer är lämpliga för uppgiften, rätt innehåll berörs och att målen uppfylls.

Behörig kursledare blir man genom att delta i Kursledarutbildning arrangerad av Svenska Simförbundet. Det är respektive distrikt som ansvarar för att kursledare blir utbildade och anmälan till kursledarutbildning ska vara sanktionerad av simdistriktet. För att ständigt vara aktuell med ev. förändringar ska uppdatering göras minst vart fjärde år för att behålla behörigheten. Vid större förändringar av utbildningen kan uppdatering behöva göras oftare. Uppdateringsutbildning genomförs samtidigt med nyutbildning av kursledare.

Kriterier för kursledare simning

 • Ålder lägst 18 år
 • Licensierad inom motsvarande nivå som du ska utbilda på
 • Adekvat utbildning & Ämneskunskap
 • Pedagogisk förmåga
 • Erfarenhet av verksamheten på den relevanta nivån

Kriterier för övriga kursledare 

 • Ålder lägst 18 år
 • Godkänd SSF-utbildning på motsvarande nivå som kursledarutbildningen avser, därefter ha minst 3 års dokumententerad praktisk ledarerfarenhet från den nivån
 • Man ska vara väl förtrogen med simidrottens utvecklingstrappa (Simhoppslinjen etc) och dess innebörd
 • Pedagogisk förmåga

Kursledarutbildningen innehåller för närvarande följande nivåer: 

 • Babysimsldare
 • Simidrottsledare
 • Simlärarutbildning
 • Simlinjeinstruktör 7-13 år
 • Tävlings- och distriktsfunktionär (simning)
 • Bas-, Grund och Utvecklingskurs i Simhopp
 • Konstsimtränare bas

Är du intresserad av att bli kursledare?

Publicerad: 2022-07-13

Senast uppdaterad: 2022-10-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -