Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Digitala seminarium – trygg och hållbar idrott

Under våren anordnar Svensk Simidrott tre digitala seminarier på temat "Trygg och hållbar idrott". Seminarierna är kostnadsfria och riktar sig till tränare, ledare eller andra verksamma inom våra simidrotter. Varmt välkommen med din anmälan!

Svensk Simidrott planerar att genomföra tre digitala seminarium under mars-maj på temat "Trygg och hållbar idrott". Se nedan för mer information och anmälan till respektive träff.

NOTERA! Möjligheten finns att använda dessa träffar som en meritgrundande aktivitet för dig som vill ta/behålla din tränarlicens. I det fallet behöver man dock ha 100% närvaro vid samtliga tre seminarium, genomgå kunskapswebben Trygg Simidrott (ca 3–5 utbildningstimmar) och genomföra efterföljande reflektionsuppgifter.

Successful training for children: Fun, supportive and non-perfectionistic

Tisdag 28 mars kl. 19:00 – 20:30

Charlotte Downing, fil dr i idrottsvetenskap – idrottspsykologi.
Charlotte forskar om talangutveckling, motivation och perfektionism och disputerade nyligen med sin avhandling om tidig specialisering inom estetiska bedömningssporter och dans.

Anmäl senast 26 mars: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1741006 Länk till annan webbplats.

Trygg och hållbar idrott

Tisdag 18 april kl. 19:00 – 20:30

Carolina Lundqvist, docent i psykologi och i idrottsvetenskap samt legitimerad psykoterapeut.
Carolinas forskning är bland annat inriktad mot elitidrottares välbefinnande, livskvalitet och prestationsutveckling utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv.

Anmäl senast 16 april: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1741037 Länk till annan webbplats.

Trygg idrott - från policy till praktik

Tisdag 23 maj kl. 19:00 – 20:30

Susanne Johansson, fil dr i idrottsvetenskap.
Susanne forskar bland annat om sexuella övergrepp och trakasserier inom idrotten, tystnadskulturer, idrottens gråzoner och tränar-aktiv relationen.

Anmäl senast 21 maj: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1741046 Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-03-08

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Författare: August Wiklund

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -