Gå till innehåll
Konstsim

Tävlingar i konstsim för barn

Simidrott och idrott generellt ska bygga på glädje och gemenskap vilket är en av idrottens fyra grundprinciper och värdeord. I tävlingar för barn och unga är de också ledorden för hur verksamheten ska se ut. Tävlingar för barn ska vara enkla, snabba och roliga.

Utifrån dessa grundprinciper och värdeord samt och utifrån Svensk Simidrotts riktlinjer för tävlingar i barnidrott (läs mer här) har svenskt konstsim tagit fram tävlingsformern för barn 12 år och yngre.

Tävlingsformerna är försteg till sanktionerade tävlingar i konstsim. De kan arrangeras som egna tävlingar eller i samband med en sanktionerad tävling.


Om arbetet:
Under 2023 jobbade en arbetsgrupp med att ta fram de nya tävlingsformerna för barn inom konstsim. Arbetsgruppen bestod av repreentanter från SSF, KU och föreningar.

Syftet med arbetet var att skapa möjligheter för fler att tävla i konstsim på sin nivå och utifrån sina förutsättningar. Tävlingsformerna ska främja trygghet, delaktighet, glädje, inre drivkraft, långsiktig utveckling, allsidighet, välbefinnande & motverka utslagning.

Målet var att ta fram ett tävlingsformat som är till stöd för föreningar vid tävlingsarrangemang och som är utformat för att ge fler barn förutsättningar till att börja och fortsätta tävla. Regelverket skulle vara enklare och kräva färre funktionärer för att underlätta för föreningarna att arrangera tävlingar.

Läs hela arbetets rapport här Pdf, 354.8 kB..

Publicerad: 2022-10-13

Senast uppdaterad: 2024-01-23

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -