Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Inkluderings- och mångfaldsplan

Svensk Simidrotts delar Riksidrottsförbundets (RF) vision och värdegrund. Svenska Simförbundet förhåller sig till internationella överenskommelser såsom de mänskliga rättigheterna, FN:s Barnkonvention och internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till de nationella ramar och regler som diskrimineringsgrunderna och RF:s jämställdhetsmål.

Svensk Simidrotts värdegrund är samma som Riksidrottsförbundets (RF) dvs:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Svenska Simförbundet ska vidare följa RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och Idrotten vill.

Svenska Simförbundet har tagit fram en inkluderings- och mångfaldsplan som ska beaktas på alla nivåer, i all verksamhet och i alla beslut. Ramarna och riktlinjerna i planen gäller såväl förbund, som distrikt och föreningar, och ska hjälpa organisationerna i ett förbättrat mångfalds- och inkluderingsarbete. Inkluderings- och mångfaldsplanen ska utvärderas och uppdateras vartannat år. Utöver det finns en checklista framtagen för beslutsfattande. När beslut ska fattas är det extra viktigt att vara medveten om normer. I grupper så är det exempelvis lättare för de som är normativa att få gehör och ett större genomslag, och checklistan finns för att kvalitetssäkra vårt inkluderingsarbete i beslutsfattande rum.

Svenska Simförbundets Inkluderings- och mångfaldsplan Pdf, 878.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för beslutsfattande Pdf, 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2022-10-25

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -