Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Inkluderingsarbete

sarah sjäström dyker OS

För att kunna jobbare närmare våra mål om inkluderande verksamheter inom Svensk Simidrott så bildades Inkluderingsgruppen 2020. Ambitionen är att arbeta med samtliga sju diskrimineringsgrunder samt socioekonomisk status fram till och med 2025.


I arbetet ingår det att identifiera trösklar och normer i våra simidrotter och genomlysa var och hur vi kan bli bättre på att inkludera flera grupper.

  • Inom Svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhet och våra ledare ser till att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap.
  • Inom Svensk Simidrott ger vi alla samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar eller ålder.
  • Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom.

Inkluderingsgruppens plan ser ut enligt följande:
2020 – Socioekonomisk status & etnisk tillhörighet
2021 – Kön & jämställdhet
2022 – Könsöverskridande identitet och uttryck
2023 – Sexuell läggning
2024 – Religion och trosuppfattning
2025 – Funktionsnedsättning
2026 - Ålder

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2022-12-20

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -