Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Att vara anställd

Alla föreningar i Svensk Simidrott är ideella, och även om det ideela engagemanget är stort så har vi också många som är anställda i simidrottsföreningarna runt om i Sverige. Vid anställning gäller samma regler som hos andra arbetsgivare. Du som är anställd har både rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats och mot din arbetsgivare. På denna sida hittar du mer information om vad det kan innebära.


Anställningsavtal

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla:

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut
 • om din tjänst är heltid, deltid eller endast vid behov
 • vad du ska få för lön
 • vilka arbetsuppgifter du ska ha
 • vad du har för yrkesbenämning

Olika anställningsformer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Arbetstider och arbetsschema

Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetstider som gäller. På vissa arbetsplatser registrerar du din arbetstid. På många arbetsplatser är det vanligt med så kallad flexibel arbetstid. Flexibel arbetstid är styrd av arbetsplatsens lokala avtal eller att arbetsgivaren formellt har informerat om det.

Med ett arbetsschema är det överenskommet vilka dagar och tider du ska arbeta. Det finns även en arbetstidslag med regler om hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år. Arbetsschemat bör vara utformat så att arbetstidslagen följs.
Arbetstidslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljö

Det är din arbetsgivare som har huvudansvaret för arbetsmiljön så att du kan utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. I arbetsmiljölagen finns regler att följa för arbetsgivare och andra skyddsansvariga för att förebygga skador och skapa en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljölagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir skadad

Om du råkar ut för en olycka eller blir skadad på jobbet kan du ha rätt till ersättning. Börja med att informera din arbetsgivare som är skyldig att anmäla det vidare till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
Anmäl arbetsskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk har du rätt att vara hemma från jobbet. Det är viktigt att du sjukanmäler dig och det är arbetsgivaren som bestämmer hur. Det kan vara via telefon, mejl eller ett digitalt system.
Försäkringskassan - sjuk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt har du rätt att vara ledig från arbetet med tillfällig föräldrapenning fram till att barnet har fyllt 12 år. I vardagen kallar vi det för vab, vård av barn. Både mammor och pappor har rätt att vara lediga för vård av barn. Försäkringskassan - vård av barn (VAB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Semester

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester under ett år oavsett ålder och anställningsform. Du kan ha fler semesterdagar beroende på kollektivavtal och anställningsavtal. Semestern är till för att du ska kunna vila och återhämta dig. Verksamt - om semester Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagen - om semesterlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraledig

Som nybliven förälder har du rätt att vara hemma till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Din ersättning under föräldraledigheten kallas föräldrapenning och betalas ut av Försäkringskassan. Ersättningen baseras på din lön och på eventuella förmåner från arbetsgivaren. Föräldraförsäkringen gäller både för mammor och pappor.
Försäkringskassan - Förälder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina skyldigheter

Dina skyldigheter som anställd är i korthet att:

 • passa och följa dina arbetstider
 • utföra dina arbetsuppgifter
 • följa instruktioner och ordningsregler
 • följa säkerhetsföreskrifter
 • använda skyddsutrustning om det behövs
 • fråga arbetsgivaren om du vill ägna dig åt en bisyssla
 • inte göra något utanför arbetet som kan skada din arbetsgivare
 • följa tystnadsplikten om du skrivit på ett sekretessavtal
 • tänka på att din rätt att kritisera arbetsgivaren är förenad med villkor
 • inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren.

Nyttiga länkar

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -