Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Bidrag och stöd

Det finns ett antal stöd som ni som förening kan söka till er verksamhet. Här hittar ni bland annat information om vilka projektstöd som finns tillgängliga och vilka bidrag ni kan få för genomförda utbildningar.

För att stötta föreningar till att aktivt arbeta med relevanta utvecklingsområden finns möjlighet att söka projektstöd för barn- och ungdomsidrott, läs mer om detta här!

Syftet med återstartsstöd är att fortsatt stimulera föreningarnas verksamhet efter de gånga åren med coronapandemin, vilket innebär att stödet ska användas för att stärka föreningars möjlighet att rekrytera och behålla medlemmar.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-11-15

Sponsorer

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -