Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.


Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är därför viktigt att barn och unga är delaktiga i projekt som rör deras idrottsanläggning eller idrottsmiljö.

Stöd inom anläggningsstödet

Föreningar som är medlemmar i Svenska simförbundet kan söka något av följande stöd inom anläggningsstödet:

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för parasport

Läs mer under respektive stöd vad som gäller för just detta stöd, men generllat kan sägas att samtliga stöd ansöks under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.

Ansöka om stöd från andra organsiationer och myndigheter

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål. Kontakta handläggaren på ditt distriktsidrottsförbund, så kan de hjälpa dig att finna fler finansiärer.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -