Gå till innehåll
Svensk Simidrott

LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Stödet fördelas och administreras av Riksidrottsförbundet, RF, och kan sökas av Svenska simförbundets medlemsföreningar.

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta ytterligare steg i förändringen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). De nya LOK-stödsreglerna träder i kraft den 1 juli 2023.

Från den 1:a juli 2023 togs nästa steg i LOK-stödet där kortare aktiviteter möjliggörs, samtidigt som fler deltagare per grupp tillåts under förutsättning att det också finns fler ledare.

Den 1 januari 2022 genomfördes ett första steg i utvecklingsarbetet, då en begränsning infördes gällande antalet deltagartillfällen en enskild individ kan erhålla bidrag för i en och samma idrott per vecka. Från den 1 juli 2023 tas nästa steg då LOK-stöd för kortare aktiviteter möjliggörs, samtidigt som fler deltagare per grupp tillåts under förutsättning att det också finns fler ledare.

Aktivteter kommer därmed kunna förkortas från 60 minuter, vilket kommer ge ett stort värde för framförallt idrottandet i yngre åldrar där en timmes aktivitet kan kännas långt.

Idrottsföreningar kommer även fortsatt att ansöka LOK-stöd på samma sätt som tidigare. Läs mer om förändringar härLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. och om hur du söker stöd härLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigat deltagande vara tre aktiviteter per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Stödet ges i två delar: ett belopp per ledarledd aktivitet (ledarstöd) och ett belopp per deltagare (deltagarstöd).

När en aktivitet registreras kommer systemet automatiskt kontrollera antal aktiviteter för respektive deltagare och utifrån det beräkna de belopp som gäller.

Läs mer HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur LOK-stödet beräknas under 2023.

Ansök om LOK-stöd

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. När man närvaroregistrerar aktiviteter online förs dessa över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

Läs mer om närvaroregistering här. Öppnas i nytt fönster.

De som kan skicka in föreningens ansökan är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder:

  • Vår (1 januari–30 juni) med sista ansökningsdag den 25 augusti.
  • Höst (1 juli–31 december) med sista ansökningsdag den 25 februari.

Observera att en för sent inkommen ansökan riskerar att avslås och ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas. De som är tidiga med sin ansökan har chans att få utbetalning av LOK-stöd redan i den första utbetalningen som sker en vecka efter sista ansökningsdag.

Hjälpmedel för redovisning och ansökan av LOK

Här hittar du sidan med regler och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller för att göra en LOK-stödsansökan och här finns olika verktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som stöd för dig som ska hantera er förenings LOK-stödsansökan.

Riksidrottsförbundet är tillsammans med respektive förening gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för LOK-stödet. Här hittar du frågor och svar kring hanteringen av personuppgifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOK på lätt svenska

En förening som vill ansöka om LOK-stöd behöver följa de regler som har bestämts för detta. Regler kallas med ett annat ord för föreskrifter.

Öppna reglerna för LOK-stöd på lätt svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reglerna på lätt svenska är ett hjälpmedel, men de ersätter inte de ordinarie LOK-stödsföreskrifterna.

Tänk på att det alltid är de ordinarie LOK-stödsföreskrifterna i sin helhet som används vid eventuella avvikelser.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-10-10

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -