Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Medlemsrekrytering

Har din förening ambitionen att växa medlemsmässigt och kanske även verksamhetsmässigt? För att locka nya medlemmar till föreningen bör styrelsen ta ett beslut om en rekryteringsstrategi för att göra rekryteringsprocessen effektiv och framgångsrik.


Innan rekryteringsarbetet påbörjas så kan det vara bra att tänka på att om rekryteringen lyckas så når ni förhoppningsvis även personer som är nybörjare i föreningslivet och som kanske inte vet vad det innebär att vara medlem. Förbered vad och hur ni ska berätta om er förening för personer som saknar erfarenhet från föreningslivet, men förbered också hur ni ska berätta om er verksamhet för personer som känner till föreningsverksamhet men inte er specifika förening. Kanske behöver ni olika material om er förening till olika målgrupper?

När ni utformar er rekryteringsstrategi så kan det vara bra att fundera kring om det är någon särskild målgrupp ni vill nå och vart ni i å fall bäst når denna målgrupp.

Hemsidor och sociala medier

Kan ni använda er egen hemsida för att presentera verksamheten? Är det enkelt att hitta informationen på hemsidan och är den uppdaterad? Har ni andra sociala kanaler ni kan använda? Om ni har flera kanaler, är det vissa av dessa som lämpar sig bättre för rekryteringssatsningar än andra?

Besök, event och prova på

Är det möjligt att besöka skolor, universitet eller arbetsplatser för att berätta om er verksamhet? Kan ni delta på eller anordna någon typ av arrangemang eller evenemang? Arrangerar skolorna, kommunen eller kanske RF-SISU något event där ni kan delta? Skulle ni kunna anordna prova på aktiviteter?

Vilka metoder ni än väljer så är det viktigt att det finns en plan för hur satsningen ska genomföras och följas upp. Fundera gärna kring om det finns några metoder för rekrytering som ni hittills inte testat, de kanske kan ge möjligheter att möta helt nya målgrupper.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -