Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Utmärkelser

Utmärkelser - ett led i god ledarvård

Utmärkelser i form av Svenska Simförbundets förtjänsttecken är ett sätt att premiera förtjänstfulla insatser inom simidrotten. Det är också ett bland många sätt att utöva god ledarvård. Ideella ledare som ger av tid, kunskap och engagemang är något som regelbundet ska ges uppskattning. Den svenska idrottsmodellen hade varken kunnat existera eller varit så framgångsrik utan de oerhört stora och värdefulla insatser som våra ledare gör.

Under länkarna till vänster presenteras våra utmärkelser och vilka insatser som krävs för att få respektive utmärkelse.

Ansökan om förtjänsttecken görs skriftligt på blankett, här.
Ifylld blankett sänds till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-10-12

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -