Gå till innehåll
Svensk Simidrott

SSF Förtjänsttecken

Diplom, förtjänsttecken och förtjänstmedaljer

SSF utmärkelser är som regel belöningar för insatser inom simidrotten, vilka ej är att hänföra till aktiva idrottsprestationer.

Diplom, förtjänsttecken och förtjänstmedaljer tilldelas inom simidrotten och dess organisationer verksamma enskilda personer.

Diplom kan tilldelas den person som under en följd av år - i regel minst 5 år - med intresse arbetat för simidrotten.

Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas person, som under en följd av år - i regel minst 10 år - med nit och intresse arbetat för simidrotten.

Förtjänsttecken i förgyllt silver kan tilldelas person, som tidigare innehar förtjänstmedaljen i silver och som därefter under ytterligare en lång följd av år - i regel minst 5 år - nedlagt ett intresserat och gagnande arbete för simidrotten.

Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas person, som i regel innehar i detta moment nämnda utmärkelser och som gjort sig synnerligen väl förtjänt om svensk simidrott samt i övrigt på ett framstående och förtjänstfullt sätt lagt sig vinn om förbundets bästa. I regel skall verksamheten inte ha varit lokalbetonad utan gagnat hela landets simidrott.

Här kan du hämta hem blankett Ansökan utmärkelse Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -