Gå till innehåll
Svensk Simidrott

För idrottslärare & skolpersonal

Att simma på olika sätt

Alla har olika förutsättningar till att lära sig simma och att vara vattenvan är första steget mot simkunnighet. Genom att erbjuda och tillåta olika simsätt hos eleverna kan hänsyn tas till individuella skillnader i motorisk utveckling och fysiska förutsättningar, vilket ökar den enskilde elevens möjligheter att lära sig att simma och bli simkunnig. Att som lärare ha kunskap och verktyg för hur simundervisningen kan planeras och läggas upp ökar chanserna för att eleverna blir simkunniga på ett säkert och effektivt sätt.

Tänk på att simkunnighet är en färskvara! Att man en gång har lärt sig simma betyder inte att man kan det för alltid utan det är något som behöver tränas på regelbundet.

Här kan du läsa mer om simkunnighetskraven i LGR 22 samt Svensk Simidrotts förtydligande av simning i ämnet Idrott och Hälsa. Pdf, 334.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi erbjuder

  • Fortbildningsdag i vattenvana och simteknik. Denna dag är till för dig som arbetar inom skolan och är med eleverna i simhallen. Det är en heldag med både teori och praktik. Vi går igenom; Simningens ABC, de olika simsätten och kunskapskraven i LGR 11 kopplat till simning i Idrott och hälsa.

Föreningar som önskar arrangera denna dag med sina närliggande skolor kan kontakta utbildning@svensksimidrott.se för att få tillgång till utbildningsmaterial
Skolor som önskar delta på denna utbildning - kontakta antingen din närliggande förening eller utbildning@svensksimidrott.se.

  • Simlärarutbildning för lärare. Denna komprimerade Simlärarutbildning är skapad för redan utbildade lärare eller pedagoger, den omfattar ca 3 dagars utbildning, både teori och praktik. I denna utbildning går vi igenom bland annat; Simningens ABC, de olika simsätten, kunskapskraven i LGR 22/LGRsär 22 kopplat till simning i Idrott & hälsa, planering, övriga simidrotter & livräddning. Denna utbildning arrangeras på uppdrag och önskemål från skolor, kontakta utbildning@svensksimidrott.se vid intresse.
  • Lärarwebb - Simning
    Detta är en framtagen utbildningswebb som grundar sig på vår egna Simledarutbildning, men är avskalad och anpassad för att hjälpa dig som studerar till lärare och pedagog eller redan är utbildad och vill fortbilda dig i simning. Webben är även en del av GIH Stockholms kursmaterial för idrottslärare.
    För hjälp med beställning av ett inlogg kontakta utbildning@svensksimidrott.se

Om du vill veta mer om utbildningsmöjligheter eller diskutera en variant på upplägg kontakta utbildning@svensksimidrott.se

Publicerad: 2022-07-08

Senast uppdaterad: 2022-10-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -