Gå till innehåll
Simning

Tävlingar för barn

Simidrott och idrott generellt ska bygga på glädje och gemenskap vilket är en av idrottens fyra grundprinciper och värdeord. I tävlingar för barn är de också ledorden för hur verksamheten ska se ut. Tävlingar för barn är enkla, snabba och roliga. De är utformade för att ge fler barn förutsättningar att börja tävla och fortsätta tävla. Regelverket är enklare och kräver färre funktionärer, vilket har för avsikt att ge bättre förutsättningar för fler föreningar att kunna arrangera tävlingar.

Simmare som är 12 år och yngre, ska endast tävla med instegs- eller fortsättningsregelverk. Ett undantag finns för de som är 12 år under 2023 och 2024. Läs om det här: Ändringar i kapitel 2 Pdf, 278.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Det finns två steg inom tävlingsverksamhet för barn i simning, instegstävlingar och fortsättningstävlingar.

Instegstävling innebär att simmaren simmar aktuell distans efter bästa förmåga. Inga diskningar sker. Det behövs en starter, en speaker och tidtagare/hjälpredor på startsidan. Funktionärerna behöver ingen förkunskap utan utbildas på plats.

Läs mer om instegstävlingar här: Instegstävling Öppnas i nytt fönster.

Fortsättningstävling innebär att simmare kan bli diskade för felaktigheter som gör att simmaren kan tillskansa sig en fördel i tid. Det behövs tre utbildade tävlingsfunktionärer, resten kan utbildas på plats.

Läs mer om fortsättningstävlingar här: Fortsättningstävling Öppnas i nytt fönster.

Båda tävlingsnivåerna kan arrangeras som egna tävlingar, men instegs- och fortsättningstävlingar kan även vara del av en tävling där grenar med fullt regelverk finns med.

Tävlingar som innehåller grenar med fullt regelverk är sanktionerade. Detta gäller också om tävlingen innehåller grenar som är insteg- eller fortsättningstävling. Tävlingar som bara innehåller grenar med instegstävling och/eller fortsättningstävling är registrerade.

Tempus: Tempus är Svensk Simidotts databas för resultathantering. För att det ska fungera med instegs- och fortsättningstävlingar i Tempus har vissa förändringar gjorts både i Tempus och i WinGrodan2.

Läs mer här: Tempus och WinGrodan 2 Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns filmer som beskriver hur en ska lägga upp instegs- och fortsättningstävlingar i WinGrodan2:

Film för Instegstävling Länk till annan webbplats.

Film för tävling med flera nivåer (fortsätting och fullt regelverk) Länk till annan webbplats.

Arrangerande förening beslutar om registrerade resultat från tidigare instegs- och/eller fortsättningstävling är godkända för anmälan på en tävling med fullt regelverk.

1. Start- och resultatlistor
Dessa listor sorteras alltid i bokstavsordning, oavsett kön, ålder och tidigare resultat. Listan ska inte innehålla någon information om inbördes placering eller förhållande till andra simmares anmälningstider eller resultat.

2. Seedning
Seedning till heaten kan ske genom tidsordning eller lottning. Om tidsordning valts, kan du välja om heatens ordning i grenen ska lottas så att inte heatet med de snabbaste simmarna alltid simmas sist i grenen. Detta sätt att seeda rekommenderas.

Fördelning av simmare sker jämnt över heaten, så att ingen simmar ensam eller att de sista heaten är fyllda med simmare och bara det första har färre simmare. Det är även bra att säkerställa så att inte samma simmare simmar i sista heatet i ex gren 1 och sen simmar i första heatet i gren 2. Detta kontrolleras och kan justeras direkt i tävlingssystemet WinGrodan.

3. LiveTiming Länk till annan webbplats.
LiveTiming är plattformen för simtävlingar där start-, heat-och resultatlistor visas. Start- och resultatlistor visas i bokstavsordning enligt ovan. Här finns också möjlighet att livesända simtävlingar. Rekommendationen är dock att instegstävlingar inte ska sändas live.

4. Resultat
Resultat från båda tävlingsstegen kan rapporteras till och läsas in i Tempus Länk till annan webbplats., vilket är Svensk Simidrotts samlade databas för resultat på individnivå. Svensk Simidrott vill att alla tävlingar rapporteras in i Tempus. Detta gör att vi kan se statistik och följa hur många simmare som tävlar.

Inga simmare 12 år och yngre får delta på nationella mästerskap, Swim Open eller Ungdoms Grand Prix. Detta regleras i Kapitel 3 och regel 304 i Tävlingsbestämmelser Öppnas i nytt fönster. samt i Säsongs- och tävlingsplanering 2021-2024 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Om du har frågor om tävlingar för barn hör av dig till Versksamhetsutvecklare för barn och ungdom, Erika Meeker erika.meeker@svensksimidrott.se