Gå till innehåll
Simning

Fortsättningstävling

Målgruppen för en fortsättningstävling är nybörjare samt barn som är 12 år och yngre som är mogna och redo, enligt tränarens bedömning att tävla med del av regelverket.

Diskvalifikation sker endast om den tävlande:

-        Gjort en grov tjuvstart.

-        Simmat fel simsätt*.

-        Ej vidrört vägg vid vändning eller målgång.

-        Dragit i linan.

-        Hindrat medtävlare.

*Med detta menas att simmaren till exempel simmar crawl istället för bröstsim. Inte att simsättet är felaktigt, till exempel släpande armar i fjärilsim. Enstaka arm- eller bentag i fel simsätt leder inte heller till diskvalifikation.

Givetvis är fokus även här på gott sportsligt uppträdande.

Funktionärsbemanning
För att genomföra en fortsättningstävling rekommenderas att det finns minst tre funktionärer med tävlingsfunktionärsutbildning; en tävlingsledare, en starter samt en bandomare. Övriga funktionärer behöver inga förkunskaper eller tidigare utbildning. Alla instruktioner kan ges på plats av en utbildad funktionär som har en av nyckelrollerna i funktionärsbesättningen.

Förbättringsmöjligheter
Utförda starter, simningar, vändningar och målgång som skulle innebära diskning i en tävling med fullt regelverk fångas, om möjligt, upp av funktionärer och meddelas av tävlingsledare till den aktives tränare vid valfri tidpunkt.

Lagkapp
I mixade lagkapper är alla kombinationer oavsett kön tillåtna.

Tävlingsdräkt
Tävlingsbaddräkt/tävlingsbadbyxor är valfria för båda könen men så kallade tech-suits ska undvikas i största möjliga mån. Se riktlinjerna på hemsidan för mer information Länk till annan webbplats.