Gå till innehåll
Simning

Instegstävling

Målgruppen för en instegstävling i simning är barn upp till 12 år och nybörjare oavsett ålder.

-        Tävlingen genomförs utan diskningar, fokus är på gott sportsligt uppträdande.

-        Simmaren tävlar i aktuell/aktuella distanser efter bästa förmåga.

-        Funktionärsbesättningen är sparsam och det behövs bara en starter och tidtagare för tidtagning.

-        Inga förkunskaper eller utbildning krävs för funktionärer, utan instruktioner ges på plats av arrangören.

Funktionärsbemanning: Det behövs en person som är ansvarig, så kallad tävlingsledare, det behöver inte vara någon som är tävlings- eller distriktsfunktionärsutbildad. Denna person går inför tävlingsstart, vid en funktionärssamling, igenom vad som gäller för just denna tävling och dess eventuellt olika grenar.

Det behövs en person som agerar starter, det vill säga startar heaten och skickar iväg simmarna på sina simningar. Detta kan med fördel göras med hjälp av en visselpipa men kan även ske genom muntligt kommando.

Om tidtagning och registrering av dessa ska ske behövs även tidtagare för varje bana, samt en person som samlar in och registrerar dessa tider. Tidtagning kan ske med hjälp av ett vanligt tidtagarur. Om eltidtagning finns tillgänglig, eller är framtagen för annan parallellt pågående ungdomstävling, kan denna användas. Men det är inget krav och kan därför bortses ifrån om det kräver mer tid och arbete.

Om tider tas, och de registreras i Tempus,går de att använda som anmälningstid för alla andra tävlingar förutom mästerskapstävlingar och Grand Prix. Observera dock, att det är tävlingsarrangören som beslutar om vilka tider som de tillåter som anmälningstider.

Det kan även vara en fördel att ha några personer som kan finnas tillgängliga att hjälpa simmarna fram till sina respektive heat och banor. Funktionärsbemanningen är alltså delvis beroende av hur många banor som används för instegstävlingen samt om instegsgrenar är integrerade i en fortsättningstävling och/eller tävling med fullt regelverk.