Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Hot, våld och trakasserier

RF har tagit fram riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. Det finns också en stödfunktion mot våld, hot och trakasserier.

Riktlinjerna ska kunna implementeras oavsett i vilken organisation, idrottsförening, specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt man verkar i.

Nyckelfaktorer för att lyckas

  • Det råder nolltolerans mot våld och hot inom vår idrottsorganisation
  • Samtliga ledande funktioner tar dessa frågor på allvar
  • Vi verkar i en miljö där det är ok att lyfta dessa frågor och där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga vet vem inom vår idrottsorganisation att man ska vända sig till Förbundschefen som i sin tur har mandat och ansvar att agera i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga händelser, oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla, ska rapporteras till Förbundschefen
  • Samtliga brott ska polisanmälas. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp, och för att gärningspersonen ska kunna gripas, men också för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
  • Polisanmälan ska göras av Förbundschefen i dialog med den drabbade.

Stödfunktion mot våld, hot och trakasserier

Riksidrottsförbundet tar dessa frågor på största allvar och genom en tät samverkan med bland andra Polismyndigheten och Brottsofferjouren har vi ett effektivt nätverk för att stötta såväl organisationer som utsatta individer i dessa frågor. Stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier (LÄNK?) är öppen för dig som vill dela med dig – och du får vara anonym. Tillsammans fattar vi beslut om och hur vi går vidare.

Det råder nolltolerans mot hot och våld mot samtliga personer som är aktiva inom idrotten och oavsett om hoten är konkreta eller mer subtila är det din upplevelse av detta som avgör om du hör av dig eller inte.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -