Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Idrottsrörelsens terrorberedskap

Riksidrottsförbundet, MSB och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att utveckla arbetet med att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang.

I augusti 2023 höjde Säkerhetspolisen terrorhotnivån till högt hot (4). Höjningen är inte kopplad till någon särskild händelse utan detta sker för att medvetandegöra att hotet kommer bestå under en längre tid. Syftet med höjningen är att samhället ska anpassa sin verksamhet för att minska risken att något ska inträffa.

Arrangörer av ett idrottsevenemang där många människor samlas på en utsatt tid, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att skapa säkra och trygga evenemang. För att minska riskerna för att exempelvis attentat äger rum, arbetar arrangörer långsiktigt och systematiskt med säkerheten för att vidta förebyggande åtgärder. RF har sedan 2018 arbetat aktivt med att stärka säkerhetsarbetet bland annat genom att tillsammans med Polismyndigheten och MSB genomföra utbildningen ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”.

”Idrottsrörelsens terrorberedskap” har utarbetats för att göra arrangörer av idrottsevenemang medvetna om terrorhot och för att visa vilka metoder som finns för att minska risken för att något ska hända. Utbildningen är en viktig del i det förebyggande arbetet och har genomförts på flera platser runt om i landet.

Checklista för säkerhetsarbete inför ett evenemang Word, 838.8 kB.

Webbutbildning i terrorberedskap

Här hittar du webbutbildning i idrottsrörelsens terrorberedskap Länk till annan webbplats.

Utbildningskoder beställs via följande instruktion:

  1. Surfa till webbshopen https://www.sisuforlag.se/produkt-kategori/amnen/evenemang/Länk till extern webbplats Länk till annan webbplats.
  2. Klicka på ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”
  3. Ange lösenord utbitb2022 för ”Idrottsrörelsens terrorberedskap
  4. Genomför köpet enligt instruktioner (10 kr/kod)
  5. Håll utkik i din mejl efter en orderbekräftelse från noreply@sisuforlag.se (mailto:noreply@sisuforlag.se) i den finns en registreringskod, kolla skräpposten om mejlet dröjer.
  6. Klicka på länken i mejlet och registrera dig med din kod. Använd samma e-post som tidigare när du registrerar dig.
  7. Notera att samtliga användare behöver skapa ett eget konto enligt instruktionen.

Lär dig mer

Se MSB:s film om hur du kan agera vid ett attentat Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2023-08-23

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -