Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Strategi för att förebygga och hantera brott

Riksidrottsförbundet har utarbetat en strategi för att förebygga och hantera brottslighet som är relaterad till idrotten.

Övergripande om RF:s säkerhetsstrategi

”Vi ska erbjuda publik, idrottsutövare och funktioner inom idrotten (anställda, förtroendevalda, ideella etc) en miljö där samtliga kan känna sig trygga före, under och efter idrottsevenemang samt motverka otillåten påverkan i föreningar och förbund”

Strategin är uppdelad på sju delområden:

  • Säkra evenemang
  • Tydlig rollfördelning
  • Opinionsbildning och lagstiftning
  • Beredskap för hot, våld och otillåten påverkan
  • Utvecklat samarbete
  • Supportermiljö
  • Matchfixing

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -