Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Arbetsverktyg

Strategi 2025

Ladda ner Strategi 2025 Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Powerpointmall för presentation av strategi 2025

Ladda ner powerpointpresentation Powerpoint, 95.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samtalsunderlag för föreningen

Detta häfte innehåller en mängd frågor med koppling till de olika delarna i Strategi 2025. Utifrån de behov som ni har hjälper ­frågorna dig och din förening att ta utvecklingsarbetet vidare. Samtalsunderlag för föreningen Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taktiksnack

Materialet Taktiksnack Pdf, 895 kB, öppnas i nytt fönster. är framtaget av RF som ett hjälp och stöd för hur styrelsen på ett enkelt sätt kan jobba strategiskt.

Mall för Verksamhetsinriktning för distrikten

Följande wordmall kan användas i distrikten för att koppla den egna verksamhetens prioriterade frågor med Svensk Simidrotts övergripande utvecklingsområden. Verksamhetsinriktning för distrikten Word, 42.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årshjul genom Plandisc

Genom det interaktiva årshjulet kan ni planera er verksamhet. Svensk Simidrott levererar årligen ringar till årshjulet med relevant info om planerade aktiviteter.
Mer om årshjulet

Användarguide till medlemsundersökningen

I januari 2022 skickades resultaten från den medlemsundersökning ut till de 189 svarande föreningarna. Till er hjälp att tolka och analysera resultaten från undersökningen så finns en guide. Med stöd av guiden kan du och din förening tolka resultaten och utveckla er förening i den riktning ni önskar. Användarguide medlemsundersökning Powerpoint, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

SISUmaterial för förflyttning

Nedan finns arbetsmaterial som SISU tagit fram för att underlätta arbetet med idrottsrörelsens förflyttning. Tillsammans med förbund och föreningar vrider och vänder vi nu på verksamheten för att svensk idrott ska bli bättre rustade för framtiden.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-10-20

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -