Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Övergripande mål

För varje av våra strategiska områden finns en rad övergripande mål.

Svensk Simidrott - för alla

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025:

 • Tränings- och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas förmåga och möjlighet att delta.
 • Det är enkelt att engagera sig och medlemmarna känner sig delaktiga och är stolta över att vara en del av sin förening och av Svensk Simidrott.
 • Inom Svensk Simidrott ger vi alla samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar eller ålder.
 • Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom.


Tillsammans utvecklar vi Svensk Simidrott

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025

 • Medlemmarna, föreningarna, distrikten och förbundet har tydliga roller, är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans utveckla Svensk Simidrott.
 • Fler föreningar erbjuder fler simidrotter och det finns en bra struktur för samarbete mellan simidrotterna.


Livslång Simidrott

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025

 • Vår simundervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög kvalitet som lockar till deltagande och engagemang oavsett ambitionsnivå eller ålder.
 • Svensk Simidrott har nått fler framgångar internationellt och skapat en bredare nationell elit i respektive simidrott.
 • Fler föreningar erbjuder vattenvaneverksamhet och simundervisning oavsett ålder


Simidrotten och samhället

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025

 • Svensk Simidrotts verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring och utveckling.
 • Genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme har vi bättre förutsättningar till livslångt idrottande.
 • Svensk Simidrott har förbättrat förutsättningarna för att bedriva simundervisning i förening.
 • Svensk Simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl nationellt som internationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -