Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en strategi för 2018-2025 har tagit avstamp i Riksidrottsförbundets (RF:s)strategiska plan för perioden 2016-2025 som består av fyra strategiska områden, vilka antogs av Riksidrottsmötet i maj 2015.

Idrottsrörelsens övergripande mål 2025:

Livslångt idrottande

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka 

  • Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening 

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare 

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

RF:s strategiska plan, som antogs vid Riksidrottsmötet i maj 2015, grundas på en analys av trender och förändringar i samhället i stort samt en analys av det idrottspolitiska landskapets förändringar. Tillsammans ger dessa analyser en bild av nya möjligheter och utmaningar för idrottsrörelsen.

För att bättre spegla Svensk Simidrotts behov, har RF:s fyra strategiska områden modifierats efter våra specifika förhållanden. Grunden till detta arbete finns i kartläggningen av Svensk Simidrotts barn- och ungdomsverksamhet, dialog, intervjuer och möten inom ramen för distriktsutvecklingsarbetet samt slutligen bakgrundsarbetet vid framtagandet av Svensk Simidrotts varumärke. Svensk Simidrotts nya strategi löper över åren 2018-2025 och kommer att konkretiseras i tvååriga verksamhetsinriktningar samt årliga verksamhetsplaner med tillhörande budget.

Ladda ner Strategi 2025 Pdf, 7.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-10-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -