Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Årsrapport

Föreningen ska senast den 30:e april varje år skicka in föreningsrapporten för pågående säsong enligt förbundets bestämmelser. Den inrapporterade statistiken ligger till grund för avisering av kommande årsavgift till Svenska Simförbundet, samt de årliga bidrag Svenska Simförbundet får från Riksidrottsförbundet. Därför är det av stor vikt att samtliga klubbar rapporterar en korrekt medlemsstatistik.

I samband med att föreningsrapporten skickas in bör föreningen även uppdatera kontaktuppgifter såsom adress och e-post i IdrottOnline Klubb. På så sätt når viktig information rätt personer i klubben. Alla föreningar ansvarar själva för att hålla kontaktuppgifterna aktuella.

Så här lämnas föreningsrapporten:

När föreningsrapporten skapas hämtas statistik automatiskt från medlemsregistret i IdrottOnline. Logga in i IdrottOnline och följ sedan instruktionerna nedan.

  1. Klicka på fliken Administration.
  2. Välj idrotten
  3. Klicka på årsrapporter och skapa föreningsrapport, längst ner till höger.
  4. Nu visas föreningens uppgifter. Antal medlemmar som visas är lika med det antal personer som är registrerade som medlemmar i Medlemsregistret, under idrotten Simidrott. Antal ledare är alla personer som har en roll inom kategorierna: Organisationsledare, Aktivitetsledare och Funktionärer. Uppdateringar av personer i medlemsregistret korrigeras i föreningsrapporten fram till dess att den skickas in. Medlemmar som ligger i Åtgärdslistan kommer inte med i rapporten. Det är möjligt att ändra de värden som redan står i tabellerna.
  5. Skicka rapporten genom att klicka på Skicka till SF. Rapportens status ändras då till Skickad i fältet status. När rapporten är skickad går den inte längre att ändra.
  6. Alla föreningsrapporter ska skickas in till SSF digitalt via IdrottOnline, senast 30 april varje år.

Föreningen ska också senast 30 april, varje år, uppfylla medlemsskyldigheten med att sända in verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt undertecknad revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Handlingarna kan bifogas i den digitala föreningsrapporten eller mailas till josefin.lillhage@svensksimidrott.se

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2024-05-07

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -