Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Licens

Licens ger rätten att tävla

För att kunna delta i nationella tävlingar som är sanktionerade av Svenska Simförbundet i simidrotterna simning, konstsim, simhopp, vattenpolo och öppet vatten krävs en licens (se regel 201, Rätt att tävla Pdf, 161.7 kB.)

Föreningarna begär licens för sina tävlande i Tempus och ansvarar löpande för uppdateringen av simidrottarnas kontaktuppgifter samt föreningens e-postadress.

Simidrottare ska endast ha en licens så länge denne representerar samma förening, oavsett om den tävlar i flera simidrotter. Oberoende av om licensstatus i Tempus anges till "aktiv" eller "ej aktiv" så ska inte någon ny licens begäras i Tempus.

Vill simidrottaren byta förening, så görs anmälan om föreningsbyte och ev. betalning av avgift till Svenska Simförbundet som i Tempus flyttar licensen till simidrottarens nya förening.

Underlaget för det aktuella årets licensavgifter, baseras på registrerade uppgifter i Tempus per den 31/12 från föregående år. Licensavgifterna faktureras under januari månad och ska betalas senast sista februari.

Nuvarande licensavgifter

  • 150 kronor för barn 12 år och yngre*
  • 225 kronor för ungdom 13-16 år*
  • 300 kronor för 17 år och äldre*
  • 300 kronor för masterssimidrottare

* ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.

Har ni frågor om licenser, kontakta results@svensksimidrott.se

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-10-17

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -