Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Föreningsbyte

I TEMPUS OPEN går det att se pågående föreningsbyten och när simidrottaren kan representera den nya föreningen. En länk innehållande ett licensbevis skickas även till av simidrottare uppgiven e-postadress. Denna länk kan även ses (och hanteras) av föreningens TEMPUS-administratör. Vidare finns möjlighet att se tidigare genomförda föreningsbyten via TEMPUS OPEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se hela regel 206 om Föreningsbyte  Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster.samt även regel 201 om Rätt att tävla Pdf, 161.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten "Anmälan om föreningsbyte"

Blanketten ska användas av alla simidrottare som inom den senaste 12-månadersperioden har representerat en förening och vill byta till en annan, regel 206 a) och 206 b). Även de simmare och masterssimmare som in om den senaste 24-månadersperioden har representerat en förening och vill byta till en annan, regel 206 c), ska använda denna blankett.

Blanketten "Försäkran om uppehåll i representation"

Blanketten ska användas av hoppare, vattenpolospelare, konstsimmare och simmare i öppet vatten som inom den senaste 24-månadersperioden har representerat en förening och vill byta till en annan, regel 206 c).

Vidare ska blanketten användas av alla simidrottare som inte har representerat någon förening inom den senaste 24-månadersperioden, regel 206 d), men nu vill göra det.

Om att representera

Regel 206 om föreningsbyten hanterar byten mellan svenska föreningar. Eventuell representation för utländsk förening påverkas inte. Att ha representerat en förening innebär att resultat för föreningen registrerats, även en diskvalifikation är ett resultat. Dock räknas inte DNS/motsvarande som att ha representerat. Den simidrottare somfår resultat gjorda utomlands registrerade för sin svenska förening räknas i detta avseende som att ha representerat sin svenska förening.

Simidrottare som deltar i tävlingsverksamhet i mer än en simidrott kan representera olika föreningar, se regel 207. Representationsbestämmelserna i regel 206 gäller varje simidrott för sig.

Administration

Gällande registreringsavgift, regel 206 b), är 400 kr och ska betalas till Svenska Simförbundets plusgiro 5 24 94-2. Övergångsperiod börjar löpa när såväl blankett som registreringsavgift inkommit till Svenska Simförbundet.

Ett gott råd: För att säkerställa att registreringsavgiften för övergången blir betald i tid - d v s så att simidrottaren är tävlingsklar för den nya medlemsföreningen inför eventuellt viktig tävling - diskutera tidigt med den nya medlemsföreningen om vem som ska handlägga inbetalningen.

Blankett "Anmälan om föreningsbyte Pdf, 74.7 kB, öppnas i nytt fönster."

Blankett "Försäkran om uppehåll i representation Pdf, 27.8 kB, öppnas i nytt fönster."

Publicerad: 2022-10-03

Senast uppdaterad: 2022-10-17

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -