Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Föreningsjuridik

Samtliga valda styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens verksamhet och organisation. Styrelsen behöver för uppdraget ha kunskap om stadgar, regler, bestämmelser och annan lagstiftning som reglerar samt berör föreningens verksamhet, organisation och medlemmar.


RF Juridik kan bistå föreningarna med sakkunnig juridisk information och råd, läs mer om föreningsjuridik på RF:s hemsida Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -