Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Årsmöteshandlingar

Alla medlemmar i föreningen ska bli kallade till årsmötet. Alla måste också få en chans att förbereda sig inför årsmötet så därför ska alla årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för medlemmarna en viss tid innan årsmötet.


Årsmötet är demokratiskt och styrs av föreningens stadgar. I stadgarna står det både när årsmötet ska äga rum, hur det ska genomföras och vad som ska behandlas under mötet. Dagordningen redovisar vilka frågor som ska tas upp på årsmötet och i vilken ordning de kommer att behandlas. Dagordningen, eller föredragningslistan som den också kallas, ser lite olika ut i olika organisationer.

 Årsmöteshandlingarna: 

  • Verksamhetsberättelsen beskriver föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
  • Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader som föreningen haft under gångna verksamhetsåret.
  • Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder.
  • Verksamhetsplan som presenterar föreningens verksamhet för det innevarande eller kommande året.
  • Budget som presenterar den ekonomiska planen under det innevarande eller kommande året.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -