Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Föreningsstyrning

Styrelse

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete och att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många olika sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ska ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda: ledamöter till styrelsen och revisorer. En lämplig strategi för valberedningen kan vara att försöka skapa en bra blandning av erfarenheter och kunskaper hos de personer som föreslås till styrelseposterna. Den centrala frågan i uppdraget för valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter efterfrågas i styrelsen?

Årsmöte

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen och är det högst beslutande organet. Årsmötet beslutar om vilka som ska få förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och revisorer. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig istället av ombudssystem, dock ska medlemmarna ha möjlighet att yttra sin åsikt till ombudet. Styrelsens uppdrag är sedan att företräda medlemmarna mellan årsmötena.

Värdegrund

Varje förening bör ha en uttalad värdegrund. Värdegrunden representerar föreningens värderingar och ska vara vägledande för hur föreningens verksamhet bedrivs. Det är viktigt att styrelsen, aktiva, ledare och engagerade känner till dessa värden och ställningstaganden. Detta för att de tillsammans ska verka för att dessa värden efterlevs i föreningen och i verksamheten.

(Ur: Forening.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -