Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Valberedning

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda; nya ledamöter till styrelsen och revisorer.


Det är bra om valberedningen kan hitta personer med en blandning av erfarenheter och kunskaper att föreslå till styrelseposterna. Den centrala frågan i uppdraget för valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter efterfrågas i styrelsen?

Det är viktigt för valberedningen att vara insatt i föreningens stadgar, visioner och strategier, för att kunna göra ett bra jobb. I stadgarna finns oftast beskrivet hur fördelningen mellan män och kvinnor ska vara. Föreningen kan även ha andra regler kring vilka som är valbara till styrelsen, men ofta räcker det med att vara medlem.

Tips för arbetet i valberedningen Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetsuppgifter:

  • Intervjua tänkbara kandidater till styrelseposter för att se om de passar för uppdraget i styrelsen
  • Beskriva för de tänkbara kandidaterna, vad tilltänkt uppdrag innebär:
    • Arbetsuppgifter, möten och omfattning på uppdraget
    • Vara en representant för föreningen
    • Årligen visa upp begränsat registerutdrag för ansvarig person i styrelsen
  • Se till att de som förslås till styrelsen gett sitt samtyckte till detta
  • I stadgeenlig tid, innan årsmötet, presentera förslagen till förtroendeuppdragen

Det vanliga är sedan att valberedningen själva föreslår ledamöter till just valberedningen, men ledamöterna väljs av årsmötet.  

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -